Skip links

Projekt brief

Renoveringen af Solitudevej omfattede en omfattende opgave med fokus på klimaskærmrenovering og udskiftning af vinduer. Projektet blev iværksat med målet om at forbedre bygningens energieffektivitet og samtidig respektere dens historie. Der blev lagt særlig vægt på et godt samarbejde med beboerne, hensyn til nærmiljøet og respekt for bygningens æstetiske og historiske karakter.

Projektsum

na

Entreprise

Hovedentreprise

Projektkategori

Klimaskærm

Omfang

Komplet tag- og facaderenovering

Byggeperiode

2024

Verdensmål

No. 13

Vores tilgang

Vi tilgik projektet med omhu og respekt for bygningens historie og arkitektur. Vores tilgang omfattede en nøje udvælgelse af materialer og vinduestyper, der kunne bevare bygningens autenticitet samtidig med at de opfyldte moderne krav til energieffektivitet. Vi prioriterede et tæt samarbejde med beboerne og naboerne, hvor vi lyttede til deres bekymringer og ønsker og sørgede for løbende kommunikation om projektets fremdrift og eventuelle påvirkning af nærmiljøet.

Resultatet

Projektet på Solitudevej er stadig undervejs, og vi er midt i processen med at forbedre bygningens klimaskærm og udskifte vinduerne. Vores tilgang til renoveringen har været præget af omhu og respekt for bygningens historie og æstetik. På trods af projektets igangværende karakter har samarbejdet med beboerne og hensynet til nærmiljøet allerede vist sig at være afgørende for projektets succes. Vi fortsætter med at arbejde tæt sammen med alle involverede parter for at sikre, at renoveringsprocessen forløber glat og med respekt for bygningens historie og de omkringliggende omgivelser.

Flere cases Flere cases