Skip links

Projekt brief

Renoveringen af Valby Gårdsvej omfattede en hovedentreprise med fokus på facaderenovering, udskiftning af vinduer og omfugning af murværk. Projektet havde til formål at modernisere og forbedre bygningens udvendige facade samt optimere dens energiforbrug. Det var en del af vores indsats for at støtte op om Verdensmål 13 om klimaindsats.

Projektsum

na

Entreprise

Hovedentreprise

Projektkategori

Klimaskærm

Omfang

Komplet facaderenovering af vinduer

Byggeperiode

2024

Verdensmål

No. 13

Vores tilgang

Vi tilgik projektet med en omhyggelig analyse af bygningens behov for facaderenovering, udskiftning af vinduer og omfugning af murværket. Vores tilgang omfattede en komplet renovering af facaden med fokus på tæthed og æstetisk forbedring. Samtidig udskiftede vi vinduerne med moderne og energieffektive modeller for at forbedre bygningens isolering og energieffektivitet. Omfugningen af murværket blev udført for at sikre langvarig holdbarhed og beskyttelse mod fugt.

Resultatet

Resultatet af renoveringen på Valby Gårdsvej er en opgraderet facade, vinduer og murværk, der forbedrer bygningens æstetiske udseende og funktionalitet. Den omfattende facaderenovering sikrer tæthed og beskyttelse mod vejrets påvirkninger, mens udskiftningen af vinduerne bidrager til at reducere energiforbruget og miljøpåvirkningen. Samtidig vil omfugningen af murværket forlænge bygningens levetid og minimere risikoen for fugtskader. Projektet er et skridt i retning af at opfylde vores engagement i at fremme klimaindsatsen og støtte op om Verdensmål 13.