Skip links

Vi varetager vores kunders kunder

Vi sikrer kundetilfredshed ved præcis overholdelse af udbudsaftaler og proaktiv kommunikation med alle interessenter. Vores tilgang kombinerer interne processer og branchens bedste praksis for at skabe en problemfri byggeoplevelse.

Det gode samspil med bygherren

Vi prioriterer, at bygherren oplever, at vi håndterer deres kunder effektivt. Dette opnås gennem vores strømlinede interne processer, gennemtestede systemer og bedste praksis. Dette giver os mulighed for at være lydhøre, forstående og let tilgængelige.

Vi er proaktivt kommunikationsled mellem positive og udfordrende begivenheder, og vi fungerer som støtte for bygherrens relationer med interessenter.

På alle opgaver udpeges én kontaktperson, der er ansvarlig for varslinger og nøglesystemer og én direkte kontakt for alle henvendelser.

Se vores tilgang til bolig her

Det gode samspil med bygherrens kunder

Vi er indforstået med, at vores besøg kan forstyrre den daglige drift og brug af lokationen i forbindelse med renoveringen.

Vores opgave er at sikre den bedst mulige proces med mindst mulige gener. Vi opnår dette gennem stor ansvarlighed og fokus på, at det, vi siger, og aftaler, er det, vi gør!

Vi orienterer om det forestående byggeri og aftaler nærmere om besigtigelse

Formålet med besigtigelsen er at kortlægge adgang, sikkerhedskrav, specielle hensyn samt drøftelse af opgavens omfang og planlægning.

I fællesskab  med bygherre eller rådgiver opdateres tidsplanen med præciseringer fra besigtigelsen.

Al kommunikation foretages digitalt

Her introduceres udførelsens kontaktperson, som herfra vil være forbundet med opgaven.

Alle henvendelser kan rettes mod denne kontaktperson. Projektlederens opgave er at sikre at tidsplanen overholdes og at lejer har nem tilgængelighed med spørgsmål etc.

Vores målsætning er at levere lejemålet i bedre stand end før byggeprojektet.

De sker igennem tæt dialog med lejer eller bruger af lejemålet.

Se vores tilgang til miljøet her

Hensyn til omgivelserne, giver bedre resultater.

Selvfølgelig! Vi er fuldt bevidste om, at vores tilstedeværelse på lokationen ikke kun påvirker byggepladsen, men også beboerne og nærområdet.

Vores mål er at tage hensyn til naboer, forbipasserende og det omgivende byrum for at undgå negative reaktioner.

Vi implementerer klare skilte og opfordrer til åben kommunikation for at være let tilgængelige og transparente.

Ved at være grundige og vise omhu i hvert skridt, vi tager, stræber vi efter at sikre en positiv og respektfuld indvirkning på lokalsamfundet under hele projektet.

Se vores beboer FAQ

Vi tilbyder:

Hos LKA Entreprise kan vi afdække alle byggeprojektets faser med solide faglige kompetencer.