Skip links

Projekt brief

Renoveringen af Nordre Fasanvej Ejendom omfattede en omfattende hovedentreprise, der spændte over flere områder. Projektet fokuserede på at modernisere kontorindretningen, forbedre klimaskærmen og energioptimere bygningens drift. Det var også en del af vores engagement i at støtte Verdensmål 7 om bæredygtig energi og Verdensmål 13 om klimaindsats.

Projektsum

35M

Entreprise

Hovedentreprise

Projektkategori

Erhverv, Kontorindretning

Omfang

5000m2 Klimaskærm, Facaderenovering, Fællesarealer, Energioptimering

Byggeperiode

2022

Verdensmål

7, 13

Vores tilgang

Vi tilgik projektet med en helhedsorienteret tilgang, der adresserede alle aspekter af ejendommens renovering. Udskiftning af vinduer og renovering af taget blev gennemført for at forbedre klimaskærmen og øge energieffektiviteten. Samtidig blev kontorindretningen moderniseret for at skabe et mere behageligt og produktivt arbejdsmiljø. Vi fokuserede også på at implementere energioptimeringsløsninger for at reducere ejendommens samlede miljøpåvirkning.

Resultatet

Resultatet af renoveringen af Nordre Fasanvej Ejendom er en betydelig forbedring af bygningens funktionalitet, energieffektivitet og æstetik. De udskiftede vinduer og renoverede tag har forbedret klimaskærmen og reduceret energiforbruget. Samtidig har den moderniserede kontorindretning skabt et mere behageligt og attraktivt arbejdsmiljø for lejerne. Projektet har bidraget til at opfylde Verdensmål 7 og 13 ved at fremme bæredygtig energi og reducere bygningens miljømæssige fodaftryk.

Flere cases Flere cases