Skip links

Vi tror på en bæredygtig tilgang til byggeri og renovering

Vores engagement i bæredygtighed omfatter energioptimering, menneskers trivsel, miljøbeskyttelse og kvalitetsuddannelse.

Vores Bæredygtighedsengagement

Vi hos LKA Entreprise  forpligter os til at drive vores forretning med respekt for miljøet, samfundet og god ledelse.

Miljø: Vi reducerer vores miljøpåvirkning gennem grønne initiativer og investeringer i bæredygtig teknologi.

Samfund: Vi støtter menneskerettigheder, skaber inkluderende arbejdspladser og bidrager til lokalsamfundets udvikling.

Ledelse: Vi har stærk governance, gennemsigtige processer og etiske retningslinjer for at sikre ansvarlighed og integritet.

Verdensmål vi stiler efter: 

No 7 No 7 No 8 No 8 No 9 No 9 No 11 No 11 No 12 No 12 No 13 No 13

Vi ser bæredygtighed som en mulighed for at opnå bedre resultater

Gennem strategiske partnerskaber med førende aktører i branchen og tæt samarbejde med vores kunder, stræber vi efter at forbedre bæredygtighedsstandarderne.

Vores fokus på energioptimering sikrer, at vores bygninger er både effektive og miljøvenlige på lang sigt. Vi skaber sunde og inspirerende miljøer for mennesker at trives i, og vores dedikation til kvalitetsuddannelse sikrer, at vores team altid er opdateret med de nyeste teknologier og metoder.

Vores ambition er ikke blot at bygge strukturer, men at skabe bæredygtige livsrum, der forbedrer livskvaliteten for vores kunder og respekterer vores planet.

  • FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder
  • ILO´s deklaration om arbejdstagerrettigheder
  • Rio deklarationen om miljø og udvikling
  • FN’s konvention mod korruption
  • Code of conduct, Intern
  • Code of conduct, Samarbejdspartner
  • Arbejdsmiljø-og sikkerhedspolitik
  • Leverandørpolitik
Gennemse vores politikker

Hvorfor er dette vigtigt for vores virksomhed?

Dette engagement i sociale ansvarsprincipper og international overholdelse er afgørende for vores virksomhed af flere grunde:

Ved at tage aktiv del i at fremme menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljømæssig bæredygtighed og anti-korruption reducerer vi potentielle risici for juridiske og omdømmemæssige konsekvenser.

Overholdelse af disse principper styrker vores virksomheds omdømme og opbygger tillid blandt vores interessenter, herunder kunder, partnere og samfundet som helhed.

Mange kunder og samarbejdspartnere prioriterer virksomheder, der demonstrerer social ansvarlighed. Dette kan åbne døre for nye forretningsmuligheder og partnerskaber.

En stærk forpligtelse til sociale ansvarsprincipper bidrager til medarbejderengagement og tiltrækker talentfulde fagfolk, der deler vores værdier.

Få faglig vejledning her

Vi understreger vigtigheden af socialt ansvar og etisk forretningsadfærd

Fokus er både på overholdelse af principper og på fremlæggelse af dokumentation med hensyntagen til globale konventioner, kunder og samarbejdspartnere.

Global Compact

Leverandøren og dens underleverandører skal overholde FN’s Global Compact’s 10 principper. Disse principper er baseret på internationale erklæringer og konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption.

Dokumentation

Leverandøren skal levere dokumentation for overholdelse af kravene ved anmodning. Dokumentation inkluderer en erklæring fra ledelsen, en beskrivelse af konkrete tiltag og, ved mistanke om overtrædelse, en handlingsplan.

OECD's Retningslinjer

Leverandøren og dens underleverandører bør kende til OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Underretningspligt

Leverandøren skal straks informere om eventuel overtrædelse af sociale ansvarsforhold.

Håndhævelse

Alvorlige overtrædelser kan føre til kontraktophævelse, men det er ikke automatisk. Leverandøren kan pålægges økonomiske sanktioner for overskridelse af dokumentationsfristerne.

Åben dialog

Der er mulighed for bøder ved manglende opfyldelse af krav, men kontraktophævelse er ikke automatisk, og der kan være dialogmuligheder.

Langsigtet bæredygtighed

Ved at integrere disse principper i vores forretningspraksis investerer vi i vores egen langsigtet bæredygtighed og bidrager positivt til samfundet omkring os.

Dette er ikke blot et krav, men en mulighed for at skabe en positiv indflydelse og positionere vores virksomhed som en ansvarlig aktør i det globale erhvervsliv.

Vi tilbyder:

Hos LKA Entreprise kan vi afdække alle byggeprojektets faser med solide faglige kompetencer.