Skip links

Projekt brief

Renoveringen af den bevaringsværdige ejendom på Vesterbro i København omfattede en grundig omfugning af facader samt renovering af vinduer og tag. Ejendommen, med sin historiske arkitektur, krævede særlig omhu og ekspertise for at bevare dens æstetiske og kulturelle værdi.

Projektsum

na

Entreprise

Hovedentreprise

Projektkategori

Klimaskærm

Omfang

Komplet tag- og facaderenovering

Byggeperiode

2024

Verdensmål

No. 13

Vores tilgang

Vi nærmer os projektet med stor respekt for ejendommens historie og arkitektur. Vores tilgang indebærer en omhyggelig udførelse af renoveringsarbejdet baseret på den initiale vurdering foretaget af kunden. Renoveringen af vinduer og tag udføres gradvist med traditionelle håndværksteknikker for at bevare ejendommens autentiske karakter. Vi sikrer os, at materialer og metoder er i overensstemmelse med de gældende bevaringskrav og -standarder.

Resultatet

Vi arbejder fortsat på renoveringen af den bevaringsværdige ejendom på Vesterbro. Renoveringen af facaderne og udskiftningen af vinduer og tag vil forbedre bygningens energieffektivitet og samtidig bevare dens autentiske charme og kulturelle værdi.

For at sikre et godt samspil med beboere og nærmiljøet, har vi etableret regelmæssig kommunikation med beboerne for at informere dem om renoveringsprocessen og eventuelle gener. Vi har også implementeret foranstaltninger for at minimere støj- og støvgener for naboerne og sikre tilgængelighed til ejendommen under hele renoveringsperioden. Vores proaktive tilgang til beboerkommunikation og hensyn til nærmiljøet er centrale elementer i vores projektledelse for at sikre en vellykket og harmonisk renovering.

Flere cases Flere cases