Skip links

Projekt brief

Renoveringen af AB Asger Ryg omfattede en hovedentreprise med fokus på byfornyelse, klimaskærm og boligrenovering. Projektet havde til formål at modernisere og forbedre bygningens klimaskærm gennem en komplet facade-renovering og udskiftning af vinduer. Samtidig blev der udført en omfattende boligrenovering for at forbedre kvaliteten og funktionaliteten af boligerne. Det var en del af vores indsats for at støtte op om Verdensmål 13 om klimaindsats.

Projektsum

na

Entreprise

Hovedentreprise

Projektkategori

Klimaskærm, Byfornyelse, Bolig

Omfang

Facaderenovering, Udskiftning af vinduer, Boligrenovering

Byggeperiode

2023-24

Verdensmål

No. 13

Vores tilgang

Vi tilgik projektet med en holistisk tilgang, der omfattede både klimaskærmrenovering og boligrenovering. Vi lagde særlig vægt på rettidig varsling, hensyn og tilgængelighed over for beboerne under hele renoveringsprocessen. Vi sikrede, at beboerne blev informeret i god tid om kommende arbejder og eventuelle gener, de kunne forvente. Desuden var vi altid tilgængelige for spørgsmål og bekymringer og arbejdede aktivt på at imødekomme beboernes behov og ønsker.

Resultatet

Resultatet af renoveringen på AB Asger Ryg er en markant forbedring af bygningens klimaskærm og boligernes kvalitet. Den komplette facade-renovering og udskiftningen af vinduer har bidraget til at reducere bygningens samlede energiforbrug og miljøpåvirkning. Samtidig har boligrenoveringen skabt mere moderne og komfortable boliger for beboerne. Den rettidige varsling, hensyn og tilgængelighed over for beboerne har sikret, at renoveringsprocessen forløb gnidningsløst og med minimal forstyrrelse af deres dagligdag. Projektet understøtter vores engagement i at fremme klimaindsatsen og forbedre boligforholdene for samfundets medlemmer.

Flere cases Flere cases