Skip links

Projekt brief

Vi stod over for en spændende opgave ved Rønne Allé, hvor målet var at transformere de eksisterende gamle bygninger til moderne boliger. Opgaven inkluderede ventilationsoptimering, omfattende boligrenovering, facadeopfriskning og skabelse af attraktive terrasser og fællesarealer.

Entreprise

Hovedentreprise

Projektsum

na

Projektkategori

Bolig

Omfang

Klimaskærm, konvertering til bolig

Byggeperiode

2019

Verdensmål

No. 13

Vores tilgang

Vores strategi for Rønne Allé boligkonvertering var baseret på bæredygtige løsninger og tæt kommunikation.

Som både hovedentreprenør og digital byggestyringsfirma udnyttede vi vores in-house team af håndværkere, hvilket muliggjorde en tæt koordinering og effektiv styring af projektet.

Digitale styringsværktøjer blev implementeret for at sikre en smidig kommunikation mellem vores team og kunden. Dette gav ikke kun en effektiv gennemførelse af projektet, men sikrede også, at kundens præferencer og behov blev kontinuerligt taget i betragtning.

Ventilationssystemerne blev designet med fokus på energieffektivitet og luftkvalitet i boligerne. Boligrenoveringen omfattede modernisering af interiør og brug af bæredygtige materialer. Facaderenoveringen blev udført med æstetik og energibesparelsfor øje.

Energi- og Miljøhensyn

Vi implementerede energieffektive løsninger som isolering, moderne vinduer og bæredygtige materialer for at reducere energiforbruget og minimere miljøpåvirkningen.

Ventilation og Luftkvalitet

Vi integrerede et effektivt ventilationssystem for at sikre frisk luftcirkulation og opretholde en sund indendørs luftkvalitet.

Resultatet

Rønne Allé boligkonvertering har resulteret i en markant forvandling af ejendommen, der ikke blot opfylder moderne standarder, men også respekterer miljøet og beboernes trivsel. Boligerne nyder nu gavn af et effektivt ventilationssystem for optimal luftkvalitet. Renoveringen har givet boligerne et moderne og funktionelt design, og facaderenoveringen har forbedret bygningens energieffektivitet.

De nye terrasser og fællesarealer tilbyder attraktive udendørs rum, hvor beboere kan samles, slappe af og nyde det omkringliggende miljø. Kommunikationen mellem vores team og kunden har været afgørende for projektets succes, og vores in-house tilgang har sikret en problemfri udførelse af arbejdet.

Flere cases Flere cases