Skip links

Projekt brief

Renoveringen af Luise P var en offentlig entreprise, finansieret af Frederiksberg Kommune med fokus på klimaskærmrenovering. Projektet blev udført for at opgradere og forbedre bygningens klimaskærm med henblik på at reducere energiforbruget og minimere den miljømæssige påvirkning. Det var en del af kommunens indsats for at støtte op om Verdensmål 13 om klimaindsats.

Bygherre

Frederiksberg Kommune

Entreprise

Hovedentreprise

Projektkategori

Klimaskærm

Omfang

Komplet facaderenovering og udskiftning af vinduer

Byggeperiode

2024

Verdensmål

No. 13

Vores tilgang

Vi tilgik projektet med en omhyggelig planlægning og analyse af bygningens klimaskærmbehov. Vores tilgang omfattede en komplet renovering af facaden samt udskiftning af vinduer med energieffektive modeller. Vi valgte materialer og teknologier, der kunne optimere bygningens energieffektivitet og minimere dens klimapåvirkning, samtidig med at vi sikrede æstetisk appel og funktionalitet.

Resultatet

Resultatet af renoveringen på Luise P er en opgraderet og energieffektiv klimaskærm, der reducerer bygningens samlede energiforbrug og miljøpåvirkning. Den komplette facade-renovering og udskiftningen af vinduer har ikke kun forbedret bygningens æstetiske udseende, men har også bidraget til at skabe et mere komfortabelt og bæredygtigt indendørsmiljø. Projektet demonstrerer Frederiksberg Kommunes engagement i at fremme klimaindsatsen og støtte op om Verdensmål 13.

Flere cases Flere cases