Skip links

Projekt brief

På Harald Kiddes Vej i Valby ligger en smuk, men ældre etageejendom. Ejendommen blev bygget i 1920 og facaden er bygget af røde mursten, efter tidens høje murermester standarder.

Årene har sat sine spor i de titusindevis af fuger mellem murstene på bygningen. Fugerne var begyndt at revne og smuldre, hvilket på sigt kan skade bygningens isolering, fugtniveau, energimærke og robusthed.

Udover de slidte fuger, var en stor del af vinduerne i bygningen utætte og skadede, hvilket ligeledes påvirkede bygningens isolering og varmetab.

Projektsum

10M

Entreprise

Hovedentreprise

Projektkategori

Klimaskærm

Omfang

Komplet facaderenovering

Byggeperiode

2022

Verdensmål

No. 13

Vores tilgang

For at løse problemet omkring de slidte fuger, fik LKA’s murerafdeling til opgave at udskifte fugerne på hele facaden ved håndkraft. Fugearbejdet bestod af manuel udskrabning af eksisterende fuge, samt manuel opfyldning med ny og fremtidssikret fugemasse på hver enkelt fuge på den 10.000 km2 store bygningsfacade.

LKA’s tømrerafdeling benyttede samme stillads, til at inspicere alle bygningens vinduer, som ud fra individuel vurdering fik udskiftet vinduesramme og fuge.

Under hele projektets udførsel, blev der holdt en løbende proaktiv og grundig kommunikation med bygningens beboere.

Udskiftning af fuger

Den manuelle udskiftning af fuger på bygningsfacaden, er med til at styrke bygningens energimærke. Herudover er det en vigtig sikring af bygningens robusthed, da tætte fuger modvirker fugtskader og skimmel i gamle bygninger.

Vinduesrenovering

Alle vinduer blev besigtiget og individuelt renoveret. Et jævnligt vedligehold af bygningens vinduer er essentiel for beboernes energiforbrug og forebyggelse af personskader.

Resultatet

Projektet forløb under konstruktivt samarbejde med beboere og bygherrer.

Den gennemgående renovering af vinduer har bidraget til at beboerne nu kan se frem imod et mindre varmeforbrug, og en forsikring om at vinduerne er forsvarlige at håndtere.

Reparationen af de gamle fuger er med til at bygningen kan holde sin robusthed mange år frem i tiden, uden skader fra fugt og kulde.

Generelt er renoveringen af bygningens klimaskærm med til at bevare en positiv energimærkning, og en bevaring af bygningens værdi og positive regnskab.

Flere cases Flere cases