Beboerhåndtering i særklasse

Respektfuld kommunikation er kodeordet.

Beboeren i centrum

Vi har arbejdet i beboet etageejendomme i mere end 15 år og opbygget en lang erfaring i, hvordan man med respekt skaber den bedst mulige oplevelse for de mennesker, der bor og færdes i ejendommen, mens der bygges.

 

Vores beboerhåndtering sætter beboeren i centrum og sørger for en tæt dialog, så der skabes tryghed og gennemsigtighed under hele byggeforløbet.

 

Unikt varslingssystem og det gode samspil

Vi har udviklet vores eget komplette varslings- og nøglesystem, som danner rammerne for et indbyrdes konstruktivt samarbejde beboerne og vores teams imellem.

 

På alle opgaver udpeges én kontaktperson, der er ansvarlig for varslinger og nøglesystemer og én kontaktperson, der varetager alle henvendelserne fra beboerne om selve renoveringen.

Er du beboer? Klik her! Er du beboer? Klik her! Har du et projekt? Klik her! Har du et projekt? Klik her!
lka-entreprise-beboerservice

Vi sørger for at være nemt tilgængelige hele dagen

Beboerne får altid 2 telefonnumre til boligafdelingen og kan ydermere kontakte os på:

 

Snart kan vi tilbyde beboerne adgang til vores digitale platform, hvor byggeriets fremdrift kan følges, og hvor der løbende kan stilles spørgsmål.

De 5 beboerfaser

Rammerne for den optimale beboerhåndtering:

For hvert projekt udpeger vi en fast kontaktperson, som udover at varetage den direkte kontakt til beboerne, også sikrer at de 5 faser gennemgås hos beboerne. Faserne består af:

01

Varsling

Vi orienterer om det forestående byggeri og aftaler nærmere om besigtigelse, enten hvor beboerne er hjemme eller ved en nøgle-overdragelse.
02

Adgang & undersøgelse

Projektleder kommer på besøg og informerer om omfanget af arbejdet. Projektlederen drøfter også gerne specifikke ønsker og svarer på spørgsmål. Herud over vurderes det, om der skulle være forhindringer, der påvirker tidsplanen.
03

Tidsplan

Vi udarbejder en tidsplan som udleveres til de beboere, der er berørte af renoveringen. På den måde kan alle følge med i renoveringens fremdrift.
04

Udførelse

Tidspunkt for udførelse oplyses typisk både i forbindelse med varslinger, forundersøgelser og tidsplan. Varighed på udførelse er typisk fra 1-7 arbejdsdage.
05

Afslutning

Når arbejdet er afsluttet, gennemgår vi renoveringen for fejl og mangler.

Det sorte bælte i afdækning og støvsugning

Vi har stor respekt for de gener, som en renovering kan påføre beboeren. Vores teams er klar over, at det ikke er det sjoveste at få håndværkere på besøg med støv og larm til følge. Derfor forsøger vi altid at minimere generne og gør derfor meget ud af afdækning og støvsugning. Vi vil påstå, at vores medarbejdere har det ”sort bælte” i den disciplin! Og skulle beboeren have brug for hjælp til at hænge et billede op, svinger vi gerne boremaskinen en ekstra gang og med et smil.

Bliver din ejendom renoveret og har du spørgsmål? Find de fleste svar her!

Er din beboelsesejendom midt i en renovering og har du spørgsmål til, hvordan arbejdet vil forløbe eller til betydningen af varslingerne, så har vi samlet svarene til de hyppigst stillede spørgsmål, vi får, når vi renoverer beboelsesejendomme.

 

Er du stadig i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os på 

 

beboerkontakt@lka-entreprise.dk
og mellem 07.30-17.00 på
+45 36494049.

Spørgsmål og svar vedrørende din ejendom

Hvad betyder det, at min ejendom er varslet for opstart af renovering?
Du kan læse på varslingen, hvornår renoveringen begynder og forventes afsluttet.
Hvad betyder det, at ejendommen er varslet for støj?
Skiftende støjende arbejde vil forekomme i den varslede tidsperiode.
Hvad betyder det, at ejendommen er varslet for ekstra støj?
Der udføres gennembrydninger eller installationsarbejde. Det kan larme rigtig meget.

Spørgsmål og svar vedrørende din bolig

Hvad betyder det, at ejendommen er varslet for lukning af vand eller afløb?
Du kan ikke bruge vandhane og afløb i køkkenet eller på toilettet og ej heller toilettet i den varslede periode.
Hvad sker der, hvis jeg bruger vask og afløb i køkkenet og på toilettet, når der er varslet at det skal lukkes?
Der kan ske større skader på de omliggende lejemål, ligesom der kan ske personskade. Hvis dette sker, er det op til ejendommen at vurdere, om det har en økonomisk konsekvens.
Hvad betyder det, at ejendommen er varslet for lukning af varme?
Der skiftes radiatorer. Det betyder, at varmeanlægget er lukket ned i den varslede periode.
Hvad betyder det, at medarbejderen passer sit arbejde og ikke er årsag til renoveringen?
Vores ansatte er sat til at løse din opgave, som en del af sit arbejde. Vores medarbejdere har ikke indflydelse på, hvad arbejdet omhandler eller de løsninger, der er valgt og kan kun imødekomme evt. ønsker indenfor opdraget.   
Medarbejderen er glad for sit arbejde og ønsker at hjælpe dig.
Hvis du har mindre opgaver, du gerne vil have hjælp til i din bolig, imens håndværkeren er til stede, kan du indgå en aftale med din kontaktperson. Hvis du benytter dig af dette tilbud, frafalder reklamationsretten på det udførte arbejde, da det er gratis.
Medarbejderen forstår godt, at det arbejde han udfører, kan være til gene og hvad det betyder for dig.
Vi har stor respekt for, at det er dit hjem vi besøger, og vi vil gøre alt for, at du oplever så få gener som muligt.
Medarbejderen er udstyret med de nyeste og bedste rengøringsartikler.
Vi gør meget ud af at efterlade ejendommen i ren og indbydende stand og anvender nye effektive men skånsomme rengøringsartikler.
Medarbejderen holder sin pause på anvist sted uden for din bolig.
Vi er meget taknemmelige for at få tilbud om at spise frokost i din bolig, men grundet vores interne regelsæt, er vores ansatte nødt til at takke nej. 
Hvad sker der, hvis jeg ikke er hjemme den dag vi har aftalt, og jeg er varslet, at I kommer i min bolig?
Afhængig af hvilket situation og varsling du går glip af, så kan det have store konsekvenser for resten af de beboere, som bor i ejendommen. Nogle har taget fri fra arbejde, uddannelse eller skole. Andre har måske fået forældre eller venner til at være hjemme denne dag.  
Min bolig: Hvad betyder det, at min bolig er blevet varslet for forundersøgelse? Skal jeg være hjemme?
Ved forundersøgelsen har du mulighed for at stille spørgsmål til det arbejde, der skal ske. Du har også mulighed for at få forklaret tidsplanen for byggeriet.
Hvorfor er det en god ide at gå i dialog med det samme om min bolig?
Når du går i dialog med det samme, efter du har modtaget en varsling, har du mulighed for at planlægge i forhold til varslingen. Sådan undgås evt. misforståelser.
Hvad gør jeg, når min bolig er blevet varslet for adgang til min bolig?
På din varsling finder du navnet på den kontaktperson, som har ansvaret for din renovering. Kontakt ham hurtigst muligt.  
Jeg har modtaget en tidsplan, behøver jeg at være hjemme?
Nej du behøver ikke at være hjemme, men der skal laves aftaler omkring nøgler og adgangsforhold.
Hvor meget behøver jeg at fjerne, når der kommer håndværkere?
Du skal fjerne alt inventar. Hvis arbejdet sker i dit badeværelse eller dit køkken, skal du fjerne alt i skabe og i min. 3 skabe fra det område, der skal arbejdes i. Vi skal bruge et frit arbejdsområde på min 1,5 m.
Hvordan bliver resultatet?
Hvis arbejdet, der udføres, er en konsekvens af en renovering i et andet lejemål, så skal du modtage din lejlighed i den samme stand, som da håndværkerne gik ind i din bolig. Der kan være ændringer i form af rørkasser, rør mm. De vil blive malet, så det ser pænt ud.  
Hvem skal gøre rent efter håndværkerne?
Håndværkerne gør selv rent hver dag.
Hvem dækker evt uheld eller skade på mit inventar?
Du skal fjerne alt i det arbejdsområde vi arbejder i (vi skal bruge minimum 1,5 m frit arbejdsområde). Hvis der sker et uheld, så skal du melde det til dit eget forsikringsselskab.
Jeg har ikke varme på radiatoren, hvad gør jeg?
Vi har lavet en video, som viser hvordan du selv kan udlufte din radiator. Hvis det ikke virker, skal du kontakte ejendomskontoret. Se video her
Mit vandtryk virker ikke helt så godt.
Hvis din ejendom er af ældre dato, kan der være lidt skidt i vandrørene. Dit blandingsbatteri sikrer, at skidtet ikke kommer ud.  Vi har lavet en video, som viser, hvordan du selv kan rense dit blandingsbatteri. Se video her!

 Hvis det ikke virker, skal du kontakte ejendomskontoret.  

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
Du har altid mulighed for at kontakte din kontaktperson. Det er en god ide at udveksle både telefon nummer og e-mailadresse på mødet om forundersøgelsen.
Renoveringen er afsluttet.
Inden vi forlader ejendommen, gennemgås arbejdet for fejl og mangler. Hvis du synes, der mangler noget så kontakt os gerne?
Hvad sker der med min nøgle?
Vi laver en aftale specifik med dig om en nøgleoverdragelse.
Hvem har ansvaret for opgaven?
Vi har ansvaret for opgaven, og du kan kontakte os på e-mail beboerkontakt@lka.dk  og på telefon 36494049 mellem kl. 07.30-17.00